Budjettineuvottelut

Meillä ei kotona ikinä riidellä rahasta – mutta siitä neuvotellaan sännöllisin väliajoin.

Parisuhteessa yksi tyypillisimmistä riidanaiheista on rahankäyttö ja siksi siitä on hyvä olla selkeät pelisäännöt. Tällä viikolla päätimme esitellä oman tapamme hoitaa kodin budjettineuvottelut. Budjettineuvotteluissa on kaksi vaihetta: vaiheessa yksi sovitaan siitä, mitä kuluja yhteiseltä tililtä maksetaan ja vaiheessa 2 sovitaan siitä, missä suhteessa yhteiset kulut maksetaan.

Vaihe 1 – Yhteisestä budjetista sopiminen

Vaihe 1 on budjettineuvotteluissa yleensä se yksinkertaisempi vaihe. On helppo olla yhtä mieltä siitä, että esimerkiksi vuokra ja muut asumiseen liittyvät kulut, kuten sähkö, vesi ja internet, maksetaan yhteiseltä tililtä. Ruokabudjetin koosta voi jo joutua hieman neuvottelemaan kummankin ruokatottumuksista riippuen. Me molemmat arvostamme valtavasti hyvää ruokaa ja siksi olimme valmiita budjetoimaan hieman enemmän ruokakuluja. Lisäksi me päätimme varata 150-200 euroa kuussa deittirahastoon, josta voidaan maksaa yhteisiä deittikuluja.

Vaihe 2 – Kulujen jakosuhteesta sopiminen

Jokaisella meistä on varmasti oma mielipiteemme siitä, mikä on hyvä tapa jakaa yhteiset menot. Tärkeintä ei olekaan, jaatteko menot 50-50 vai 100-0-jaolla, vaan se, että molemmat ovat yhtä mieltä jakosuhteesta ja se tuntuu kummastakin osapuolesta oikeudenmukaiselta.

Vaikka koulutustaustamme perusteella voisi kuvitella meidän olevan tiukkoja kapitalisteja, meidän systeemimme edustaa kuitenkin enemmän pohjoismaalaista sosialismia, jossa kumpikin osapuoli maksaa aina taloudellisen kantokykynsä mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että laskemme yhteen molempien nettotulot ja kumpikin maksaa oman osuutensa sen perusteella, kuinka suuren osan yhteisistä nettotuloista hän tienaa. Sonja onnistui ensimmäisissä budjettineuvotteluissa neuvottelemaan itselleen lisäksi niin sanotun naisvähennyksen, eli hänen nettotuloistaan vähennetään 200 euroa, koska Sonja perusteli naisilla kuluvan huomattavasti enemmän rahaa esimerkiksi kampaajaan ja kosmetiikkaan. Eli Sonjan nettotuloista vähennetään 200 euroa, ennen kuin ne lisätään yhtälöön.

Meillä on – tottakai – Google Drivessa yhteinen excel-taulukko, jolla saadaan kätevästi laskettua kummankin kuukausittainen osuus. Excelissä on valmiit kaavat niin, että ei tarvitse syöttää kuin kummankin tulot, veroprosentit ja yhteiset kulut ja voilá: taulukko laskee kummankin osuuden automaattisesti 🙂 (jos haluat mallitaulukon, lataa se tästä: Budjettineuvottelut 2018) Taulukon avulla on myös helppo kokeilla, mitä esimerkiksi deittirahaston tai ruokakulujen kasvattaminen 100 eurolla kuussa tarkoittaa kummankin maksuosuudelle.

Nyt kun budjetti on neuvoteltu, niin molempien ei tarvitse kuin luoda kuukausittainen automaattinen tilisiirto yhteiselle tilille, jonka jälkeen voitte unohtaa aiheen – kunnes yhteisissä menoissa tai jomman kumman tuloissa tapahtuu merkittävä muutos ja neuvotteluprosessi toistetaan alusta.